Facebook
Instagram


Οργάνωση 

O αιωνόβιος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από τα κόκκινα μήλα με το εμπορικό σήμα «ZAGORIN», λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1916. Ο Συνεταιρισμός, κομίζοντας μια ισχυρή εμπορική παράδοση της περιοχής που φημίζονταν μάλιστα για τον εμπορικό στόλο της, πολύ λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του ανέπτυξε έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Το 95% των προϊόντων είναι που διακινεί ο Συνεταιρισμός τα μήλα. Πέραν αυτών, ο Συνεταιρισμός συγκεντρώνει και διακινεί αχλάδια, κάστανα κεράσια, ακτινίδια και γενικότερα μικροποσότητες από διάφορα είδη δενδρωδών καλλιέργειών που διαθέτουν τα μέλη του.

Ήδη πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πέραν των κεντρικών εγκαταστάσεων που διατηρούσε στη παραλία του Χορευτού, καθώς το εμπόριο γινόταν δια θαλάσσης, λειτουργούσε και υποκατάστημα προώθησης προϊόντων στον Πειραιά, ενώ είχε καθορισμένους εμπορικούς αντιπροσώπους σε διάφορα λιμάνια της χώρας όπως της Μυτιλήνης ή της Ρόδου. Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί  καταστήματα στις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας, από το 1965 στην Αθήνα και από το 1973 στη Θεσσαλονίκη. Έτσι αναπτύχθηκε ένα ευρύ εμπορικό δίκτυο και σήμερα τα μήλα ΖΑΓΟΡΙΝ βρίσκονται στα ράφια όλων των γνωστών αλυσίδων. Παράλληλα, εκτός από τα δικά του Πρατήρια στις Λαχαναγορές, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο αξιόλογων συνεργατών – χονδρεμπόρων που διακινούν τη παραγωγή.

Σημαντικές όμως είναι οι επενδύσεις στο ίδιο το προϊόν. 70 χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο Συνεταιρισμός εκπόνησε εμπορικό σήμα, το πασίγνωστο ΖΑΓΟΡΙΝ – “ZAGORIN”. Δέκα χρόνια αργότερα, δηλαδή στα 80 χρόνια του, επικολλήθηκε ετικέτα με το εμπορικό σήμα σε κάθε μονάδα προϊόντος αποτελώντας έτσι την πρώτη ελληνική επιχείρηση αγροτικών προϊόντων που έδωσε ταυτότητα στο προϊόν. Παράλληλα με το γνωστό οβάλ σήμα που άρχισε να τοποθετείται σε κάθε μήλο, αχλάδι, ακτινίδιο αλλά και σε όλες τις συσκευασίες, την ίδια χρονιά, το 1996 κατοχύρωσε Π.Ο.Π. για τα μήλα Ζαγοράς. Μάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν τα πρώτα μήλα που έλαβαν αυτή την υψηλού επιπέδου διάκριση.

Ωστόσο ο Συνεταιρισμός διακρίνεται και για την  αφοσίωσή του στις καλλιεργητικές τεχνικές με στόχο την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία των καλλιεργητών-καταναλωτών παράλληλα με τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Το παραπάνω επιτυγχάνεται με Τεχνικές που ενσωματώνονται στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής και αφορά όλες τις καλλιέργειες των παραγωγών – μελών. Παράλληλα ένα πλήρες Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων για όλα προϊόντα που διαχειρίζεται και εμπορεύεται, εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο του στόχου.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι ένα σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Ορθή Γεωργική Πρακτική, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις. Στόχος της είναι η δημιουργία μιας βάσης η οποία καθιστά την παραγωγή αποτελεσματική και επικερδή, σε μια οικονομικά βιώσιμη και  υπεύθυνη περιβαλλοντικά  γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας παράλληλα ενημερωμένες μοντέρνες καλλιεργητικές μεθόδους. Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών θεωρείται ένας τρόπος γεωργικής παραγωγής μεταξύ της συμβατικής και βιολογικής γεωργίας, με στόχο την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σταδιακά και οι ποσότητες βιολογικής διαχείρισης της παραγωγής.

Η διακίνηση ασφαλών τροφίμων με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή, αποτελεί ηθική ευθύνη και νομική υποχρέωση του Α.Σ. Ζαγοράς και στηρίζεται σε ένα σύστημα βάσει του οποίου εντοπίζονται και ελέγχονται τα σημεία εκείνα της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία ελλοχεύουν κίνδυνοι. Εφαρμόζεται δηλαδή ένα σύστημα πρόληψης και όχι καταστολής. Αυτό βασίζεται όχι στον τελικό έλεγχο αλλά στον εντοπισμό και την αναγνώριση όλων των πιθανών αρνητικών για την υγεία του καταναλωτή παραγόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής ύστερα της συλλογής, στην ανάλυση και εκτίμηση της σοβαρότητας των προβλημάτων και της πιθανότητας εμφάνισής τους καθώς και στον προσδιορισμό μηχανισμών για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση τους.

Τα παραπάνω συστήματα διαχείρισης στηρίζονται στις απαιτήσεις των προτύπων AGRO2, GLOBALGAP/GRASP, ISO22000, και στα ιδιωτικά πρότυπα προερχόμενα από αλυσίδες Super-market. Για τα πρότυπα αυτά ο συνεταιρισμός ελέγχεται, επιθεωρείται και πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης καθώς και από τις αλυσίδες που συνεργάζεται.

Η εξαγωγική δραστηριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστού από το εμπορικό σήμα “ΖΑGORIN”, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι χώρες στις οποίες διαχρονικά έχει εξάγει προϊόντα ο Συνεταιρισμός ξεπερνούν τις 25. Για την εισχώρηση σε καινούριες αγορές, χρησιμοποιούνται και ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως είναι τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προώθησης επώνυμων φρούτων και λαχανικών σε τρίτες χώρες.

Τα τελευταία χρόνια εξάγονται μήλα σταθερά στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στη Βουλγαρία αλλά και σε άλλες χώρες της Βαλκανικής, όπως η Ρουμανία. Η Αίγυπτος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των μήλων προς εξαγωγή. Παράλληλα, εξάγεται ετησίως στην Ιταλία σχεδόν όλη η παραγωγή κάστανου, που αποτελεί ένα από τα κυρίως δευτερεύοντα προϊόντα του Συνεταιρισμού. Περιστασιακά εξάγονται και ποσότητες ακτινιδίων στον Λίβανο. Χώρες – στόχοι παραμένουν οι αγορές της Αραβικής Χερσονήσου.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διαχειρίζεται πλήρως την παραγωγική διαδικασία, προσφέροντας διαρκής καθοδήγηση στα μέλη του. Με αυτόν τον τρόπο ώστε όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές, από τη φύτευση νέων δέντρων μέχρι τη συγκομιδή των μήλων, αλλά και όλων των προϊόντων, να βρίσκονται υπό την επίβλεψη αυτού. Η ορθή επιλογή των προϊόντων, η αποθήκευση και η συσκευασία αυτών γίνονται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, επίσης διατηρεί τις κύριες εγκαταστάσεις του μαζί με αποθηκευτικούς χώρους, σύγχρονο εργοστάσιο διαλογής και συσκευασίας που επιτρέπει την επεξεργασία 20.000 κιλών φρούτων την ώρα και ψυκτικούς θαλάμους Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας (ULO) χωρητικότητας 10.000.000 kgs (55.000 m3), σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 10.500 τ.μ. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της μονάδας διαλογής – συσκευασίας και των ψυκτικών θαλάμων.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού, ανέρχεται περίπου στα 18.000.000 ευρώ. Έτσι, κατατάσσεται στις σημαντικότερες επιχειρήσεις του Νομού Μαγνησίας και απασχολεί προσωπικό που ανέρχεται σε 120-125 Ε.Μ.Ε. ετησίως, ενώ περισσότερα από 50 άτομα εξ’ αυτών αποτελούν μόνιμο προσωπικό.

Το 2018 ο Συνεταιρισμός καταχωρήθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας με κύριο άξονα την αλληλεγγύη και τον συνεργατισμό που αναπτύσσει διαχρονικά.

Ο Συνεταιρισμός αποτελείται από 703 φυσικά πρόσωπα ως μέλη και 2 νομικά πρόσωπα στα οποία υπάγονται περίπου 100 φυσικά πρόσωπα, συνεπώς εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα περίπου 800 μέλη. Είναι υποχρεωτική η διατήρηση της συνεταιριστικής μερίδας για τουλάχιστον 10 έτη από κάθε εγγραφόμενο μέλος.

Συστατικό στοιχείο λειτουργίας του Συνεταιρισμού, είναι η υποχρεωτικότητα παράδοσης του συνόλου της παραγωγής από τα μέλη.

Scroll to Top